Ngày 16/12/2019, đấu giá lô dầu thải Turbinol tại thành phố Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2019 do Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung, địa chỉ: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. 

3. Tên tài sản đấu giá: 

Stt

Tên vật tư

Đơn vị

Khối lượng

Đơn giá trước thuế VAT

Thành tiền

1

Lô dầu thải Turbinol

Lít

17.200

5.909,09

101.636.364

2

Thuế VAT

10.163.636

3

Giá khởi điểm, tổng cộng sau thuế

111.800.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 13/12/2019 tại Nhà máy thuỷ điện A Lưới. Địa chỉ: huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 16 giờ 00 ngày 13/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Tiền mua hồ sơ 200.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước 20.000.000 đồng

7. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Đến trước 16 giờ 00 ngày 13/12/2019.

Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có Giấy phép vận chuyển, xử lý CTNH là dầu thải theo phụ lục 1 Danh mục chất thải nguy hại tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015);

- Người trúng đấu giá hoàn thiện các chứng từ CTNH theo phụ lục 3 Chứng từ chất thải nguy hại tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015, cung cấp cho Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung.

Cách thức đăng ký: Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh có Giấy phép vận chuyển, xử lý CTNH; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

8. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 16/12/2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

10. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn ./.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư