Ngày 14/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 thông báo bán đấu giá ngày 14/6/2024 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8. Địa chỉ: 124 Đường Lê Quyên, phường 5, quận 8, TP.HCM.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Á Châu. Địa chỉ: số 7 (trệt) Phan Huy Chú , phường 10, quận 5, TP.HCM. ĐT: 0918171357. (A.Minh).

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ số 184/38/49/39 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP.HCM. Theo GCN: DT đất 66,5 m2, DTXD: 53 m2. Theo bản vẽ: DT đất 66 m2 (DT phù hợp quy hoạch: 41,3 m2, DT không phù hợp quy hoạch: 24,7 m2), Tổng DTSXD: 108,8 m2.

4. Giá khởi điểm: 2.999.768.261 đồng. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

5. Đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện luật định, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký tham đấu giá trong giờ hành chính từ ngày 14/5/2024 đến 17 giờ ngày 11/6/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Á Châu.

6. Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 11/6/2024 đến 17 giờ ngày 13/6/2024, trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nhưng phải trước ngày mở cuộc bán đấu giá. Nộp tiền vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Á Châu: 1791.0000.86.6888 mở tại BIDV - Chi nhánh Bình Hưng.

7. Xem tài sản từ ngày 04/6/2024 đến 17 giờ ngày 06/6/2024, trong giờ hành chính, tại nơi có tài sản.

8. Mở cuộc đấu giá: 14 giờ ngày 14/6/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Á Châu.

Chuyên đề