Ngày 14/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Bắc thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2023 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ba Bể Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Việt Bắc

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0912549127

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ba Bể Bắc Kạn

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (chi tiết như thông báo kèm theo)Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

1,250,000,000

250,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 29/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 03/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/12/2022 - 17:00 30/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Đối tượng tham gia đấu giá: - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật và các yêu cầu khác của Pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá. - Khách hàng không được mua hộ hồ sơ tham gia đấu giá. * Hồ sơ tham gia đấu giá (trả giá): - Đối với người tham gia đấu là tổ chức cần cung cấp: + Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập (Bản photo). + Giấy giới thiệu người đại diện cho tổ chức mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá. + Giấy ủy quyền hợp lệ và bản photo CCCD/CMND của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham gia đấu giá, trả giá). - Đối với người tham gia đấu giá là cá nhân cần cung cấp: + Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu (Có đóng dấu treo của Công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc). Người tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên. + CMND/CCCD của người tham gia đấu giá (02 bản photo). + Giấy ủy quyền hợp lệ và 02 bản photo công c

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 14/1/2023

Địa điểm: Hội trường tầng 3 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện Ba Bể Bắc Kạn, địa chỉ: Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề