Ngày 14/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2022 do Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ Hải Lăng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

Địa chỉ: Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 02333577989

Tên Người có tài sản đấu giá: Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ Hải Lăng

Địa chỉ: Số 21 đường Bùi Dục Tài, TT Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

38 lô đất

Đất ở

Quyền sử dụng đất ở đối với 4 lô đất tại Điểm dân cư phía Đông đường Nguyễn Trãi và 34 lô đất tại Khu đô thị khóm 6, thị trấn Diên Sanh (khóm1, thị trấn Hải Lăng cũ), huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

41,786,700,000

6,240,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 09/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 11/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 21/10/2022 - 16:00 11/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Điều kiện: - Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật đất đai 2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016. - Người tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định. Tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, chấp nhận các quy định của Quy chế cuộc đấu giá, Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. - Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người tham gia đấu giá trong 01 lô đất. * Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá, Luật đấu giá tài sản 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 14/11/2022

Địa điểm: Hội trường Nhà Thiếu Nhi huyện Hải Lăng

Chuyên đề