Ngày 14/06/2024, đấu giá 01 xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai đã qua sử dụng:

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh An thông báo bán đấu giá tài sản ngày 14/06/2024 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc II – Địa chỉ: Số 88A đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Minh An – Địa chỉ: Số 94 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

3. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô con đã qua sử dụng. Cụ thể như sau:

* Giá khởi điểm: 680.000.000 đồng.

* Tiền đặt trước: 136.000.000 đồng.

* Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng.

* Hình thức, phương thức đấu giá: Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ ngày 31/05/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/06/2024 (trong giờ hành chính) tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố An Bình, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

5. Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 31/05/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 11/06/2024 (trong giờ hành chính). Người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá bằng hình thức gửi qua đường bưu chính bằng hình thức “gửi bảo đảm” đến Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố An Bình, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Tính theo thời gian nhận hồ sơ từ nhân viên bưu chính). Những hồ sơ gửi tới sau thời hạn nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Lưu ý: Bì thư gửi về Công ty Đấu giá hợp danh Minh An ghi rõ: Đấu giá Xe ô tô Biển đăng ký: 88A-195.07.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản: Từ ngày 05/06/2024 đến ngày 06/06/2024 (trong giờ hành chính)

- Người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá tại nơi có tài sản: Trụ sở Ngân hàng NN & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phúc II - Địa chỉ: Số 88A đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/06/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày

13/06/2024.

8. Thời gian, địa điểm niêm phong thùng phiếu trả giá: Vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 11/06/2024 tại Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố An Bình, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Buổi công bố giá sẽ được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 14/06/2024 tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Minh An – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Địa chỉ: Phố An Bình, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Minh An – Địa chỉ: Số 94 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 024.2228.5555/ 0979140700.

Chuyên đề