Ngày 12/5: 2/472 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 472 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 12/5/2020. 
Ngày 12/5: 2/472 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ
Ngày 12/5: 2/472 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 470 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu sai quy định: Công ty Điện lực Phú Yên đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200524376 - 00) theo quy trình rút gọn cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu trên 01 tỷ đồng. Đơn vị cần biết, theo khoản 02 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu mua sắm hàng hóa có giá trị không quá 01 tỷ đồng. 

Áp dụng sai loại gói thầu: Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam đăng tải TBMCH gói thầu dịch vụ in ấn (số thông báo là: 20200448545 - 00), nêu loại gói thầu hàng hóa. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dung; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề