Ngày 12/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/1/2023 do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đại Dương Long

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Xây dựng Tiểu khu đô thị mới số 23, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

01

Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

475,777,789,500

95,155,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 09/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 11/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 21/12/2022 - 16:30 09/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư đủ điều kiện, có nhu cầu tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá theo lịch trình sau: 5.1. Thời gian mua hồ sơ: Từ 08h00’ ngày 21/12/2022 đến 16h30’ ngày 09/01/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) trực tiếp tại Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: 090 Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 5.3. Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá: Từ 08h00’ ngày 21/12/2022 đến 16h30’ ngày 09/01/2023 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) gửi bằng đường bưu chính đến Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long. Địa chỉ: 090 Hoàng Hoa Thám, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/1/2023

Địa điểm: Hội trường khách sạn Kim Cương, 358 Nguyễn Huệ, Phố Mới, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư