Ngày 12/1: Có 3/290 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 290 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/01/2016. 
Ngày 12/1: Có 3/290 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 12/1: Có 3/290 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 287 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/01/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSYC chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng H.X.D (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 19/01/2016 đến 08 giờ 00 phút ngày 25/01/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Công ty Điện lực Hòa Bình dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/01/2016 đến ngày 04/02/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Chuyên đề