Ngày 11/07/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở tại huyện Cần Giờ, TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 11/07/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giờ - địa chỉ: Khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh.

Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 427, tờ bản đồ số 62, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh theo GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất số BC 878084 số vào sổ cấp GCN CH01239 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ cấp ngày 20/09/2010 và Bản đồ hiện trạng vị trí do Công ty TNHH Xây dựng – Đo đạc – Dịch vụ nhà đất Thành Phú Xuân đo vẽ, được Trung tâm Kiểm định bản đồ và Tư vấn Tài Nguyên và Môi trường ký xác nhận nội nghiệp ngày 02/03/2023. Theo GCN: Thửa đất số: 427; Tờ bản đồ: 62; Diện tích: 300 m2; Hình thức sử dụng: Riêng: 300 m2; Mục đích sử dụng đất: đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng : lâu dài. Theo BĐHTVT: Khu đất diện tích: 300 m2; Nhằm (lô, thửa, BK): trọn thửa 427; Tờ bản đồ: số 62 xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh (Theo tài liệu năm 2005); Hiện trạng bên trên: ao. Theo Văn bản số 287/QLĐT ngày 20/03/2023 của Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ, toàn bộ thửa đất 427, tờ bản đồ 62 xã Bình Khánh có quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp.

Giá khởi điểm: 777.919.933 đồng

Tiền đặt trước: 20%/giá khởi điểm

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: lúc 15h00 ngày 11/07/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cần Giờ, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 17h00 ngày 08/07/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề