Ngày 10/6/2024, đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty CP Lạc Việt tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Lạc Việt tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn vào ngày 10/6/2024 như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Địa chỉ: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tên người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn.

Địa chỉ: Số 297 - 299 - 299A Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Các khoản nợ xấu của Công ty cổ phần Lạc Việt tại Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn (trước đây là Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Sài Gòn) - Oceanbank, phát sinh theo các hợp đồng tín dụng số 0059/2009/HĐTD1-OCEANBANK03 ngày 25/5/2009, số 0025/2012/HĐTD1- OCEANBANK03 ngày 28/4/2012, số 0071/2013/HĐTD1-OCEANBANK.CNSAIGON ngày 16/12/2013 và các phụ lục hợp đồng tín dụng liên quan. Tổng nghĩa vụ nợ tạm tính đến ngày 02/5/2024 là 579.409.947.711 đồng.

Giá khởi điểm: Bằng tổng nghĩa vụ nợ tính đến ngày tổ chức cuộc đấu giá (ngày 10/6/2024) là 582.388.837.687 đồng

Thời gian, địa điểm tham khảo và xem hồ sơ khoản nợ: Từ ngày 14/5/2024 đến ngày 07/6/2024 tại trụ sở Oceanbank; trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam, trụ sở Chi nhánh TP. HCM của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và website https://daugiabtn.com.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 14/5/2024 đến ngày 07/6/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam và trụ sở Chi nhánh TP.HCM của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam (chỉ bán hồ sơ).

Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 05/6/2024 đến 17h00 ngày 07/6/2024.

Tiền đặt trước: 58.239.000.000 đồng.

Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá nhiều vòng.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09h00 ngày 10/6/2024 tại trụ sở Chi nhánh TP. HCM của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam

Chuyên đề