Ngày 09/7/2024, đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến diện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3)

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá ngày 09/7/2024 như sau:

Đơn vị có tài sản: Bộ Thông tin và Truyền thông (đ/c: 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).

Đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc đấu giá: Cục Tần số vô tuyến điện (đ/c: số 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt (đ/c: Số 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội – 0243.211.5234)

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng tần số vô tuyến diện đối với băng tần 3800-3900 MHz (khối băng tần C3).

- Giá khởi điểm: 2.581.892.500.000 đồng (Hai nghìn năm trăm tám mươi mốt tỷ, tám trăm chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng).

Tham khảo thông tin mời đấu giá: tại Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản – Bộ Tư pháp (https://dgts.moj.gov.vn); Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông (https://mic.gov.vn/); Cổng thông tin điện tử Cục Tần số vô tuyến điện (http://cuctanso.vn/);

Trang thông tin điện tử về tài sản công (https://taisancong.vn).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá nộp hồ sơ và tiền đặt trước theo lịch trình sau:

- Thời gian bán, thu hồ sơ: Từ ngày 26/6/2024 đến 17h00’ngày 06/7/2024 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá): Từ ngày 04/7/2024 đến 17h00’ phút ngày 08/7/2024 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt.

Hình thức, phương thức đấu giá: bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm đấu giá:

- Thời gian: 14h00’ ngày 09/7/2024 (Thứ ba).

- Địa điểm: Hội trường tầng 10, Cục Tần số vô tuyến điện.

Chuyên đề