Ngày 09/07/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang thông báo bán đấu giá ngày 09/07/2024 như sau:

Tổ chức ĐGTS: Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Người có TSĐG: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB), trụ sở chính: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Điện thoại: 0919 933 281.

TS: QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số: 2736, tờ bản đồ số: 6, địa chỉ: Xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, số vào sổ cấp GCN: CS 21419 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp ngày 17/02/2022. Diện tích: 170,5 m2. MĐSD: Đất ở tại nông thôn 155,8 m2, đất trồng cây lâu năm: 14,7 m2.THSD: Đất ở: lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: sử dụng đến ngày 31/10/2047.Theo tra cứu trên cổng thông tin quy hoạch tỉnh Đồng Nai tài sản có 25m2 (10.3m2 đất ở + 14.7m2 đất CLN) thuộc quy hoạch đất giao thông (Theo chứng thư).Theo GCN: thửa đất có 18.2m2 đất thuộc quy hoạch giao thông theo Quyết định số 5369/QĐ– UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai. Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản, tìm hiểu hiện trạng quy hoạch tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. GKĐ: 1.522.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 10%/GKĐ

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: lúc 13h00 ngày 09/07/2024 tại số 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): đến 11h00 ngày 06/07/2024.

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: khách hàng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá TS tham khảo và nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Giang – trụ sở 197 Linh Trung, P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Điện thoại: 028 39100057 hoặc Giám đốc công ty ông Nguyễn Văn Sĩ: 0906726722.

Chuyên đề