Ngày 05/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo bán đấu giá ngày 05/7/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh DHL; Địa chỉ: Số 59 đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Hà; Địa chỉ: Tổ dân phố Nậm Sắt 2, TT. Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất đối với 03 thửa đất (thửa 248, 251 và 252) tại khu vực LK5 thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật khu vực đường Cây xăng – Tả Hồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

+ Tổng giá khởi điểm: 2.888.990.000 đồng

+ Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa; Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/hs/thửa đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 24/6/2024 đến hết ngày 26/6/2024 (trong giờ hành chính) tại thực địa nơi có tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính)

- Bán hồ sơ: Từ ngày 14/6/2024 đến hết ngày 02/7/2024 Tại Công ty đấu giá hợp danh DHL (Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), Công ty Đấu giá hợp danh DHL – CN Lào Cai (Địa chỉ: Số 185, đường Lê Quang Đạo, tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá qua đường bưu chính từ ngày 14/6/2024 đến ngày 02/7/2024 tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bắc Hà; Địa chỉ: Tổ dân phố Nậm Sắt 2, TT. Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định, có đủ năng lực hành vi dân sự theo pháp luật, mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định.

7. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 02/7/2024 đến hết ngày 04/7/2024 nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DHL.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): 14 giờ 30 phút, ngày 05/7/2024 tại hội trường Hội trường nhà hợp khối UBND huyện Bắc Hà (địa chỉ: TDP Nậm Sắt 2, TT. Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh DHL; địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: (0204) 3525.676.

Công ty Đấu giá hợp danh DHL – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Số nhà 185, đường Lê Quang Đạo, tổ 20, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai . ĐT: 0369.428.695 hoặc 0386.179.888.

Chuyên đề