Ngày 05/06/2024, đấu giá thiết bị còn lại của dây chuyền sản xuất cửa nhựa lõi thép nhập khẩu của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long F

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia thông báo bán đấu giá theo thủ tục rút gọn ngày 05/06/2024 như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc gia thông báo đấu giá tài sản của Chi cục thi hành án dân sự huyện mê Linh, thành phố Hà Nội, địa chỉ: Đường Hồ Đề, trung tâm hành chính huyện mê Linh, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội như sau:

1.Tài sản đấu giá: Các máy mó

2. Thiết bị còn lại của Dây chuyền sản xuất cửa nhựa lõi thép nhập khẩu của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long F được nêu cụ thể, chi tiết tại Chứng thư giám định số: 2022DG-TLC/EVNF/283 ngày 01/4/2022 của Công ty TNHH Giám định Thăng Long Control theo Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 21/2010/HĐTC-TCDL ngày 17/4/2010; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Hà Nội ngày 02/12/2010; Phụ lục Hợp đồng thế chấp số 21- 01/2010/PLHĐTC-TCĐL ngày 19/12/2014.

2. Nguồn gốc tài sản: Tài sản bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

3. Giá khởi điểm của khối tài sản: 1.147.363.788 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi ba nghìn, bảy trăm tám mươi tám đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem hồ sơ tài liệu liên quan (nếu có): Ngày 28/05/2024 và ngày 03/06/2024 (trong giờ hành chính) tại: Phòng đấu giá của Công ty Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex2, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản tại nơi bảo quản tài sản: Ngày 30/05/2024 và ngày 31/05/2024 (trong giờ hành chính) tại: Khu đô thị Cienco 5 thuộc xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/06/2024 tại Phòng đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia, địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex2, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/01 hồ sơ.

8. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng)/01 hồ sơ.

9. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 31/05/2024, ngày 03/06/2024 đến 17h00 ngày 04/06/2024, theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá.

10. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có đủ điều kiện mua tài sản theo quy định của pháp luật mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền mua hồ sơ tại địa chỉ: Phòng 4009,Tòa B-Vinaconex2, KĐT KimVăn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; chuyển (nộp) tiền đặt trước theo đúng quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 05/06/2024 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, địa chỉ: Đường Hồ Đề, Khu trung tâm hành chính huyện, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội; (Tùy thuộc vào số lượng người tham gia đấu giá, tình hình triển khai cuộc đấu giá, tình hình diễn biến dịch bệnh…, Công ty có thể thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá cho phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo đến các khách hàng tham gia đấu giá).

12. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

13. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

14. Bước giá: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

15. Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Số 1 Quốc Gia, địa chỉ: Phòng 4009, Tòa B-Vinaconex2, KĐT Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.6292.1679; 0947.919.772.

Chuyên đề