Ngày 04/7/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh RBA - Chi nhánh Bắc Giang thông báo bán đấu giá ngày 04/7/2024

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh RBA – Chi nhánh Bắc Giang, địa chỉ: Số nhà 62, đường Thân Nhân Tín, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Tổ dân phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

3. Tên tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng 2696m2 đất sản xuất lâm nghiệp (diện tích đo đạc thực tế là 2695,9m2) có thời hạn sử dụng đến năm 2047 và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 20, tờ bản đồ số 37 địa chỉ tại Bản Đồng Mười (nay là Bản Đồng Thép), xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và Quyền sử dụng 300m2 đất ở và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 361, tờ bản đồ số 2 tại Bản Đồng Mười (nay là Bản Đồng Thép), xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

- Tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản đấu giá: 500.653.821 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu, sáu trăm năm mươi ba nghìn, tám trăm hai mươi mốt đồng). Lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế (kể cả thuế thu nhập cá nhân), phí khác (chi phí Công chứng Hợp đồng mua bán) theo quy định của pháp luật (nếu có) do người trúng đấu giá chi trả.

4. Thời gian, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 10/6/2024 đến 17h00’ngày 01/7/2024.

5. Điều kiện tham gia đấu giá: được quy định chi tiết trong Quy chế cuộc đấu giá.

6. Tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 01/7/2024 đến 17h00’ ngày 03/7/2024.

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 10h00’ ngày 04/7/2024.

8. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang, địa chỉ: Tổ dân phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Mọi Quý khách có nhu cầu xin liên hệ Anh: Nguyễn Hữu Lợi – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - ĐT: 098 323 3747.

Chuyên đề