Ngày 01/7/2024, đấu giá quyền khai thác, sử dụng tài sản là căng tin của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo bán đấu giá ngày 01/7/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh DHL, địa chỉ: Số 59, Đ.Cả Trọng, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

2. Người có tài sản: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Số 43, Chu Văn An, phường Liên Bão, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

3. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác, sử dụng tài sản là căng tin của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc, Diện tích: 116m2; thời hạn khai thác, sử dụng: 05 năm.

Giá khởi điểm: 84.000 đồng/tháng/m2; tương ứng: 116.928.000 đồng/năm, tương ứng 584.640.000 đồng/5 năm.

Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật đối với

tài sản (nếu có) và người trúng đấu giá phải tự chịu các loại thuế, phí, lệ phí này.

Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng/hồ sơ (Sáu mươi triệu đồng/hồ sơ);

4. Nơi có tài sản:Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnhVĩnh Phúc, địa chỉ: Số 43, Chu Văn An, phường Liên Bão, thành phốVĩnhYên, tỉnhVĩnh Phúc.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật (có đủ năng lực hành vi dân sự đối với cá nhân, có giấy đăng ký kinh doanh hợp pháp đối với tổ chức,...không thuộc trường hợp đối tượng không được tham gia đấu giá) nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá trong giờ hành chính từ ngày 12/6/2024 đến hết ngày 28/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh DHL. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh DHL vào ngày 26, 27 và 28/6/2024.

6. Thời gian, địa điểm đấu giá: 09 giờ 00 ngày 01/7/2024 tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh DHL

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh DHL, địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang; ĐT: 02043.525.676./.

Chuyên đề