Tính đến hết tháng 3 năm nay, lượng than tồn kho lên đến gần 10 triệu tấn. Tuy nhiên, một nghịch lý xảy ra là, lượng than nhập khẩu vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Sự cạnh tranh của than nhập khẩu giá rẻ đang là bài toán nan giải đối với ngành than nội địa.
Ngành than: Tồn kho gần 10 triệu tấn, DN vẫn nhập khẩu
Theo FBNC