HĐQT OPC dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2021 là khảng 5%-7%.
Năm 2016 OPC dự kiến doanh thu 680 tỷ đồng, cổ tức 20%

Ngày 9/4 tới đây, CTCP Dược phẩm OPC (OPC) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. Tại đây, HĐQT OPC sẽ trình đại hội xem xét thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 với doanh thu 680 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 95 tỷ đồng và chia cổ tức 20%.

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT OPC dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2021 là khảng 5%-7%.

Năm 2016, OPC đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững thị phần và mở rộng thị trường, phát triển thị trường OTC, quan tâm đặc biệt thị trường ETC bao gồm cả vùng sâu xa xôi hẻo lánh, miền núi, đồng bào dân tộc,… tăng sản lượng các mặt hàng chủ lực và có tiềm năng.

Về đầu tư tài chính, OPC tiếp tục phát huy vai trò cổ đông chiến lược tại CTCP Dược phẩm Trung ương 25 và mở rộng mạng lưới phân phối. Đồng thời, Công ty cũng sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả dự án nuôi trồng, chế biến dược liệu tại Bắc Giang và từng bước áp dụng GACP theo lộ trình của Bộ Y Tế Việt Nam đối với các dược liệu chủ lực.

Trong năm nay, OPC dự kiến sẽ mở thêm chi nhánh ở Hà Nội và mở rộng hoạt động chi nhánh ở Nha Trang, bên cạnh đó công ty sẽ tích cực tìm kiếm giải pháp để phát huy hiệu quả việc chuyển đổi công năng của khu đất 1017 Hồng Bàng, quận 6, TP. HCM.

Theo ĐTCK