Mời thầu 5 gói xây lắp thuộc dự án hơn 980 tỷ đồng tại Điện Biên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên vừa phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) 5 gói thầu xây lắp thuộc Dự án Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 3) Dự án Đầu tư xây dựng công trình quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đó là Gói thầu Xây lắp số 1 có giá 106,807 tỷ đồng; Gói thầu Xây lắp số 2 (117,727 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp số 3 (116,995 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp số 4 (107,639 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp số 5 (115,935 tỷ đồng).

Dự án Đầu tư xây dựng công trình quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Điện Biên có tổng mức đầu tư 981,028 tỷ đồng, sử dụng vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp.

Chuyên đề