Long Hậu báo lãi tăng 26% trong quý III

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Long Hậu (mã chứng khoán: LHG) ghi nhận doanh thu là 72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 23 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 26% so với cùng kỳ 2019.

Trong đó, doanh thu cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú đạt 31 tỷ đồng, chiếm 43% tổng doanh thu và tăng 19% so với quý III/2019; còn lại là các hoạt động khác.

Mặc dù doanh thu tăng nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong quý III/2020 lại âm 71,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 73,4 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 460 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 134 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 39% và 37% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 916 tỷ đồng, lợi nhuận là 122,5 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 53% mục tiêu doanh thu và vượt 9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Chuyên đề