LNST tăng trưởng 28%, Xây dựng Hòa Bình chỉ mới hoàn thành một nửa kế hoạch

Mặc dù doanh thu tăng trưởng 49% nhưng do tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng từ 85% lên 93,5% nên lợi nhuận gộp đã giảm còn gần 102 tỷ.
LNST tăng trưởng 28%, Xây dựng Hòa Bình chỉ mới hoàn thành một nửa kế hoạch

CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (mã: HBC) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2015.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng 49% nhưng do tỷ lệ giá vốn/doanh thu tăng từ 85% lên 93,5% nên lợi nhuận gộp đã giảm còn gần 102 tỷ. Đây là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm tới 40% và chỉ đạt 35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng từ 3,4 tỷ lên 17,7 tỷ tương đương hơn 14 tỷ đồng cũng là một yếu tố lớn làm giảm lợi nhuận của HBC.

Bù lại, lợi nhuận từ hoạt động tài chính có sự cải thiện khi doanh thu tài chính tăng 9% lên 22,4 tỷ trong khi chi phí tài chính giảm một nửa còn 14 tỷ.

Chi phí quản lý cũng giảm 25%, được HBC giải thích là do hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi.

Kết quả cả năm 2015, HBC đạt 5.085 tỷ đồng doanh thu – tăng 45% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế đạt 90,4 tỷ đồng – tăng 31%. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 91,1 tỷ.

Kế hoạch năm 2015 của HBC là 5.300 tỷ đồng doanh thu và 180 tỷ lợi nhuận sau thuế. Như vậy, với kết quả này, công ty mới chỉ hoàn thành một nửa kế hoạch lợi nhuận 2015.

Dù vậy, trong nửa năm qua, cổ phiếu HBC biến động trong xu hướng đi lên và giá đóng cửa ngày 23/02 là 21.000 đồng

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản của HBC là phải thu ngắn hạn. Khoản mục này đã tăng 1.310 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó phải thu khách hàng theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng là khoản lớn nhất và đã tăng 348 tỷ đồng. Cùng với sự tăng lên của các khoản phải thu khách hàng thì phải thu ký cược ký quỹ tăng từ 3,7 tỷ hồi đầu năm lên 125,3 tỷ tương đương 126 tỷ.

Bên cạnh đó, tồn kho tăng từ 570 tỷ lên 929 tỷ, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang là 474 tỷ.

Chuyên đề