(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Dự kiến các lĩnh vực đầu tư của dự án PPP gồm: giao thông; điện; thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; y tế, giáo dục; hạ tầng công nghệ thông tin. Ảnh: Tường Lâm

Dự kiến các lĩnh vực đầu tư của dự án PPP gồm: giao thông; điện; thủy lợi, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; y tế, giáo dục; hạ tầng công nghệ thông tin. Ảnh: Tường Lâm

Nội dung Dự thảo Nghị định quy định rõ hơn lĩnh vực và quy mô đầu tư dự án PPP; quy định trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng thẩm định dự án PPP; rút ngắn thủ tục, thời gian thực hiện chuẩn bị dự án; quy định rõ ràng các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn và cơ chế bồi thường; quy định rõ trình tự, thủ tục xác nhận hoàn thành và chuyển giao công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng.

Về lĩnh vực đầu tư, Dự thảo Nghị định quy định các lĩnh vực: giao thông; điện, nhà máy điện; thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; y tế, giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin. Nhằm đảm bảo việc tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình PPP nói chung và từng dự án PPP nói riêng, Dự thảo Nghị định quy định cụ thể quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu của từng lĩnh vực chi tiết cho dự án từ nhóm B trở lên.

Điều 52 Luật PPP quy định các trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và cơ chế bồi thường khi chấm dứt trước thời hạn, trong đó có trường hợp chấm dứt trước hạn do một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, hai bên trao đổi, thống nhất về biện pháp khắc phục. Trong trường hợp sau khi trao đổi, hai bên không thống nhất được biện pháp khắc phục, Dự thảo Nghị định đưa ra nhiều trường hợp cụ thể để chấm dứt hợp đồng.