#Nghị định hướng dẫn Luật PPP
Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các nghị định liên quan tới thi hành Luật PPP sẽ tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, tạo điều kiện thu hút vốn tư nhân đầu tư vào phát triển kết cấu hạ tầng. Ảnh: Lê Tiên

Sửa một số nghị định hướng dẫn Luật PPP: Nhận diện, tháo gỡ nhiều vướng mắc

(BĐT) - Nghị định số 35/2021/NĐ-CP (NĐ 35), Nghị định số 28/2021/NĐ-CP (NĐ 28) và Nghị định số 69/2019/NĐ-CP (NĐ 69) vừa được Chính phủ chỉ đạo cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung, trình trong tháng 9 năm nay. Việc sửa đổi, bổ sung những quy định tại các văn bản dưới luật, đồng thời nâng cao hiệu quả khâu tổ chức thực hiện được kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều vướng mắc, rào cản, thu hút thêm nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, dịch vụ công theo phương thức đối tác công tư (PPP).