Lạng Sơn: Mời thầu gói xây lắp hơn 200 tỷ đồng thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Lải

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chủ đầu tư - Bên mời thầu) đang phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 35 Xây dựng hệ thống kênh chính thuộc Dự án Hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn.
Phối cảnh dự án
Phối cảnh dự án

Gói thầu số 35 có giá gói thầu 207,645 tỷ đồng; lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Dự kiến đóng/mở thầu ngày 6/8/2020.

Dự án Hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 1), tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 10/2017, với tổng mức đầu tư dự kiến 2.998,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2017 đến năm 2021. Cho đến nay, 27 gói thầu thuộc Dự án đã được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề