Lăng kính đấu thầu ngày 17/2/2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bên mời thầu một gói thầu xây lắp tại Tam Kỳ (Quảng Nam) đã bỏ tiêu chí “tài liệu chứng minh là nhân sự của nhà thầu” tại hồ sơ mời thầu sau khi nhà thầu phản ánh tiêu chí này có thể gây hạn chế cạnh tranh. Liên quan đến tính cạnh tranh, từ đầu tháng 2/2022 đến hết ngày 15/2/2022, có hơn 600 gói thầu xây lắp được mở thầu qua mạng, phần lớn trong số này chỉ có 1 nhà thầu tham dự.

Tiêu chí hạn chế cạnh tranh bị loại bỏ

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đang trong thời gian mời thầu Gói thầu xây lắp số 2 thuộc Dự án Đường bao Nguyễn Hoàng với giá dự toán là 59,042 tỷ đồng. Gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 18/1 - 18/2/2022.

Theo phản ánh của Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng giao thông đô thị Đà Nẵng, việc HSMT yêu cầu công nhân trực tiếp thi công xây dựng và công nhân vận hành máy xây dựng phải là nhân sự của nhà thầu (có tài liệu chứng minh là nhân sự của nhà thầu) là chưa phù hợp, hạn chế nhà thầu tham dự. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu xem xét bãi bỏ nội dung này trong HSMT.

Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tam Kỳ cho biết, sau khi kiểm tra HSMT và đối chiếu với Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ..., Bên mời thầu thống nhất bỏ nội dung “tài liệu chứng minh là nhân sự của nhà thầu” đối với yêu cầu về công nhân trực tiếp thi công xây dựng và công nhân vận hành máy xây dựng trong HSMT đã đăng tải. Ngày 18/2/2022, Bên mời thầu sẽ tiến hành mở thầu qua mạng đối với gói thầu này.

Nhiều gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham dự

Khảo sát nhanh từ ngày 1/2 - 15/2/2022, có 630 gói thầu xây lắp, 425 gói thầu mua sắm hàng hóa, 218 gói thầu tư vấn được mở thầu qua mạng. Trong đó, có 395 gói thầu xây lắp (chiếm 62%), 125 gói thầu mua sắm hàng hóa (chiếm 29,4%), 130 gói thầu tư vấn (chiếm 59,6%)… chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Trong báo cáo công tác đấu thầu năm 2021, một số địa phương đã nêu ra những tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu, trong đó có việc nhiều gói thầu chỉ có sự tham dự của 1 nhà thầu, dẫn đến tính cạnh tranh trong đấu thầu không cao.

Về nguyên nhân của hạn chế, tồn tại nêu trên, theo một số địa phương, nhiều nhà thầu khi tham dự các gói thầu gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các gói thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vì lý do hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị và một phần do năng lực về công nghệ thông tin của nhà thầu còn hạn chế.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư