Mới đây Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định mới về mức lãi suất sẽ được áp dụng tại các ngân hàng thương mại trong năm 2016 đối với dư nợ các khoản vay hỗ mua nhà.
Lãi suất mua nhà trong năm 2016 bằng 5%/ năm
Theo FBNC