Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT).
Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Ảnh Internet
Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu. Ảnh Internet

Theo đó, Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định, thời gian đánh giá HSDT tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá HSDT không bao gồm thời gian thẩm định, phê duyệt, kể cả thời gian thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá HSDT nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác, Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT nêu rõ, chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. 

Ngoài ra, đối với trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, bên mời thầu phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật đến các nhà thầu tham dự thầu. Trong văn bản thông báo phải nêu rõ tên nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, lý do các nhà thầu không đáp ứng về kỹ thuật, thời gian, địa điểm mở hồ sơ đề xuất về tài chính. Các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật có thể cử đại diện tham dự lễ mở hồ sơ đề xuất về tài chính.

Chuyên đề