(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đang phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Trước đó, tài sản đã được bán đấu giá 2 lần vào tháng 10/2020 và tháng 4/2021 nhưng không thành công.
Tài sản gắn liền với đất là nhà công trình 1,5 tầng với giá trị đã đầu tư là 34,4 tỷ đồng trên khu đất bán đấu giá (ảnh internet)

Tài sản gắn liền với đất là nhà công trình 1,5 tầng với giá trị đã đầu tư là 34,4 tỷ đồng trên khu đất bán đấu giá (ảnh internet)

Khu đất bán đấu giá có diện tích 6.340 m2 (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BH670770 ngày 11/9/2014). Hạ tầng kỹ thuật của thửa đất đấu giá đã sẵn có. Mục đích sử dụng đất là đất thương mại, dịch vụ. Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thông qua đấu giá.

Tài sản gắn liền với khu đất là nhà công trình 1,5 tầng, diện tích sàn đã xây dựng là 4.014 m2. Giá trị đã đầu tư (giá trị quyết toán) là 34,403 tỷ đồng.

Tổ chức đấu giá tài sản cho biết, mục tiêu đầu tư trên khu đất là xây dựng công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho Trung tâm Hội nghị Tỉnh hoạt động; kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn tiêu chuẩn tối thiểu 3 sao, nhà hàng và các ngành, nghề thương mại, dịch vụ khác mà pháp luật không cấm (không được làm nhà ở).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 69,345 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá đất và tài sản gắn liền với đất hoặc liên hệ trước với Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hẹn lịch đi xem tài sản vào các ngày 10 - 11/8 (trong giờ hành chính).

Cuộc đấu giá được diễn ra với hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá. Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 phức tạp, không thể tổ chức đấu giá trực tiếp theo quy định, tổ chức đấu giá lựa chọn đấu giá tài sản theo hình thức trực tuyến sau khi được bên có tài sản đấu giá (Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên) chấp thuận và thông báo cho người tham gia đấu giá đủ điều kiện.

Khách hàng tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện về vốn, năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư. Phải có vốn thuộc chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án. Số tiền huy động ít nhất phải bằng tổng mức đầu tư của dự án trừ đi số vốn thuộc chủ sở hữu của nhà đầu tư để thực hiện dự án. Trường hợp tại thời điểm tham gia đấu giá mà nhà đầu tư đang thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư khác thì phải xác định, giải trình rõ số vốn đầu tư dành cho dự án này.

Hồ sơ của khách hàng tham gia đấu giá sẽ được Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên xác định điều kiện vào ngày 18/8/2021. Cuộc đấu giá được tổ chức dự kiến ngày 19/8/2021.

Trước đó, tài sản này đã được đưa ra bán đấu giá 2 lần (vào tháng 10/2020 và tháng 4/2021) nhưng không thành công. Theo tổ chức đấu giá tài sản, 2 cuộc đấu giá này đều không có người đăng ký tham gia đấu giá.