• Hưng Yên tiếp tục bán đấu giá đất thực hiện Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị Tỉnh

    30/07/2021 16:47

    (BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt đang phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Trước đó, tài sản đã được bán đấu giá 2 lần vào tháng 10/2020 và tháng 4/2021 nhưng không thành công.
  • Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên: Đấu giá lại quyền sử dụng đất dự án

    09/03/2021 16:34

    (BĐT) -  Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên đang trong thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) để bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, tại phường Hiến Nam, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, tài sản có giá khởi điểm 69,3 tỷ đồng này đã không được bán đấu giá thành công vào tháng 10/2020 do không có người nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

chuyên đề

Kết nối đầu tư