(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Khối nhà phục vụ - Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên vào ngày 13/4.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu đất được bán đấu giá rộng 6.340 m2, thời hạn đất 50 năm. Mục tiêu đầu tư trên khu đất là xây dựng công trình thương mại, dịch vụ trên khu đất bảo đảm các điều kiện cần thiết cho Trung tâm Hội nghị Tỉnh hoạt động, kinh doanh dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn tiêu chuẩn tối thiểu ba sao, nhà hàng và các ngành, nghề thương mại, dịch vụ khác mà pháp luật không cấm.

Tổng giá khởi điểm của tài sản là hơn 69,34 tỷ đồng. Tiền đặt trước 3,468 tỷ đồng. Các nhà đầu tư tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực theo quy định.

Cuộc đấu giá được tổ chức tại hội trường Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng, phương thức trả giá lên.