(BĐT) - Cục Thuế Hưng Yên vừa công khai thông tin 174 người nộp thuế còn nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước được đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, với tổng số tiền hơn 119 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo danh sách vừa công khai, Công ty CP Dầu thực vật Quang Minh được đề nghị xóa nợ hơn 106 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và may mặc Tân Phú Hưng hơn 2,9 tỷ đồng; Công ty CP Công nghệ điện tử điện lạnh Việt Nam hơn 1,8 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân Trung Hường hơn 1,2 tỷ đồng…

Cục Thuế Hưng Yên cho biết, tiền thuế nợ không có khả năng thu hồi trên địa bàn đang chiếm 53,8% tổng số tiền thuế nợ. Số thuế nợ này chủ yếu của người nộp thuế thuộc các đối tượng mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh, người nộp thuế không làm thủ tục giải thể…