Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư theo trình tự, thủ tục rút gọn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư theo trình tự, thủ tục rút gọn. Dự thảo Nghị định có 7 chương, 93 điều và 3 phụ lục.
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư quy định chi tiết về ngành, nghề đầu tư kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư quy định chi tiết về ngành, nghề đầu tư kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Luật Đầu tư 2020 giao Chính phủ quy định chi tiết về ngành, nghề đầu tư kinh doanh; ngành, nghề tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; ưu đãi, hỗ trợ và bảo đảm đầu tư; trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh dự án; thành lập tổ chức kinh tế; góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư ra nước ngoài, xúc tiến đầu tư, giám sát và đánh giá đầu tư... Chính phủ ban hành Nghị định này để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều khoản được giao tại Luật Đầu tư 2020 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Mục tiêu của việc xây dựng Dự thảo Nghị định là bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Luật Đầu tư 2020, các luật liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh, đồng thời kế thừa và hoàn thiện những quy định hiện hành còn phù hợp với quy định của các luật này cũng như thực tế triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh của nhà đầu tư.

Ngoài ra, một số nội dung của Luật Đầu tư về trình tự, thủ tục thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia; giám sát, đánh giá đầu tư và hoạt động đầu tư ra nước ngoài sẽ được quy định chi tiết tại các nghị định riêng.

Chuyên đề