(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành hơn 32,7 triệu cổ phiếu phổ thông trả cổ tức, tỷ lệ 20%. Ngày chốt danh sách là 22/12.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 327,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán tại ngày 31/12/2020 (tương đương hơn 1.130,4 tỷ đồng).

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 633,2 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 247,9 tỷ đồng, tăng 32%.

Lũy kế 9 tháng năm 2021, Công ty đạt 2.453,9 tỷ đồng doanh thu thuần và 728,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 36% và 24% so với cùng kỳ năm 2020.