(BĐT) - Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 10 tháng năm 2020 đạt 572.481.000 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, hàng xuất khẩu đạt 144.610.000 tấn (tăng 11%). Hàng nhập khẩu đạt 187.839.000 tấn (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019).

Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao là khu vực Quảng Trị tăng 52,9% (từ 736.095 đến 1,12 triệu tấn); khu vực Quảng Ngãi tăng 31,6% (từ 20,84 đến 27,43 triệu tấn). Một số khu vực cảng biển khác như Cần Thơ, Mỹ Tho, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình có mức tăng tương đối cao từ 22 - 42% so với cùng kỳ năm 2019.