• Hàng hóa qua cảng biển tăng 5%

    23/11/2020 08:00

    (BĐT) - Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 10 tháng năm 2020 đạt 572.481.000 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng), tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019.

chuyên đề

Kết nối đầu tư