(BĐT) - Cục Thuế Hà Nội cho biết, đến giữa tháng 8 đã có 123.477 doanh nghiệp, tổ chức đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 88% số doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên toàn địa bàn Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND TP. Hà Nội về việc trong năm 2020, phấn đấu 100% các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội áp dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế Hà Nội đã triển khai tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử từ năm 2019 và phấn đấu hoàn thành mục tiêu nêu trên chậm nhất ngày 30/9/2020.