Hà Nội: 208 doanh nghiệp nợ gần 300 tỷ đồng tiền thuế, phí

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 208 doanh nghiệp còn nợ 299.993 triệu đồng tính đến ngày 31/7/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, có 64 doanh nghiệp đã bị công khai những năm trước (giai đoạn 2015 - 2019) với số nợ hơn 191.352 triệu đồng tiền thuế, phí tính đến ngày 31/7/2020.

144 doanh nghiệp bị công khai danh tính lần đầu với số nợ 108.641 triệu đồng thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/7/2020. Trong đó: có 141 doanh nghiệp nợ 81.697 triệu đồng thuế, phí, tiền chậm nộp; 2 doanh nghiệp nợ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp; 1 đơn vị nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp.

Chuyên đề