(BĐT) - Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xây mới Bưu điện huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng do Bưu điện tỉnh Cao Bằng làm bên mời thầu (BMT) đang trong quá trình thương thảo hợp đồng.
Nhà thầu không điều động được 2 nhân sự chủ chốt từ công trình đang thi công sang công trình đang tham gia đấu thầu dẫn đến thương thảo hợp đồng không thành công. Ảnh: Huyền Trang

Nhà thầu không điều động được 2 nhân sự chủ chốt từ công trình đang thi công sang công trình đang tham gia đấu thầu dẫn đến thương thảo hợp đồng không thành công. Ảnh: Huyền Trang

Tuy nhiên, quá trình thương thảo hợp đồng không thành công. Lý do là nhà thầu không sắp xếp được 2 nhân sự (Chỉ huy trưởng công trường và Cán bộ kỹ thuật phụ trách phần xây dựng) vì 2 nhân sự này đang tham gia thi công 2 công trình khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Gói thầu nêu trên do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam làm chủ đầu tư, có giá 7,674 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; đóng thầu vào ngày 21/5/2020. Có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn (giá dự thầu 7,214 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Nam Hoàng (giá dự thầu 7,308 tỷ đồng); Công ty Xây dựng Cao Hà (giá dự thầu 7,396 tỷ đồng).

Ngày 31/7/2020, Bưu điện tỉnh Cao Bằng đã mời Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn (nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất) lên đối chiếu tài liệu bản gốc HSDT và thương thảo hợp đồng. Tại cuộc họp này, BMT đã yêu cầu Nhà thầu trước ngày 4/8/2020 phải cung cấp, bổ sung văn bản xác nhận của Chủ đầu tư (Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng) cho 2 nhân sự chủ chốt (ông Nguyễn Hùng Biên là Chỉ huy trưởng công trình Trường THPT Quảng Uyên và ông Lê Văn Thành là Cán bộ kỹ thuật thi công công trình Trường THPT Chuyên Cao Bằng) đã hoàn thành trách nhiệm Chỉ huy trưởng và Cán bộ kỹ thuật thi công, hoàn thành trên 95% khối lượng theo hợp đồng của 2 công trình nêu trên. Tại gói thầu đang xét, ông Nguyễn Hùng Biên được đề xuất đảm nhận vị trí Chỉ huy trưởng công trường; ông Lê Văn Thành đảm nhận vị trí Cán bộ kỹ thuật phụ trách phần xây dựng. Thời gian gửi Văn bản xác nhận trước ngày 4/8/2020 để đảm bảo tiến độ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đến ngày 4/8/2020, Nhà thầu không nộp bổ sung được xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng về 2 nhân sự nêu trên.

Hai nhân sự đang trong thời gian thực hiện hợp đồng 2 gói thầu

Ngày 6/8/2020, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng Cao Bằng thuộc Sở Xây dựng Cao Bằng đã có Văn bản số 395/TTKĐ-TVQLDA gửi Sở GDĐT Cao Bằng và Bưu điện tỉnh Cao Bằng. Theo đó, ngày 6/8/2020, đơn vị này đã kiểm tra lại hồ sơ pháp lý của Công ty CP Xây dựng Đô thị và Phát triển nông thôn và hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Sau khi xem xét, kiểm tra nhân sự theo hồ sơ pháp lý của nhà thầu kết quả như sau: đối với gói thầu Thi công xây dựng Trường THPT Quảng Uyên do nhân sự Nguyễn Hùng Biên là chỉ huy trưởng có thời gian kết thúc hợp đồng là ngày 5/10/2020; đối với Gói thầu Thi công xây dựng Trường THPT Chuyên Cao Bằng do nhân sự Lê Văn Thành là cán bộ kỹ thuật, thời gian kết thúc hợp đồng là ngày 7/1/2021.

Ngày 5/8/2020, Bưu điện tỉnh Cao Bằng có Thông báo gửi Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn do bà Lưu Thị Thanh Huyền, Giám đốc Bưu điện tỉnh Cao Bằng ký, thông báo về kết quả thương thảo hợp đồng Gói thầu. Trong đó nêu đánh giá của Tổ chuyên gia rằng Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông thôn không trung thực, gian lận trong đấu thầu, không tuân thủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT), không đáp ứng HSDT và coi việc thương thảo hợp đồng là không thành công.

Không đồng tình với kết quả chấm thầu, Nhà thầu kiến nghị cho biết, ngày 23/7/2020 (trước thời điểm thương thảo hợp đồng), Nhà thầu đã có các quyết định miễn nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng công trình với ông Nguyễn Hùng Biên tại công trình Trường THPT Quảng Uyên kể từ ngày 24/7/2020; miễn nhiệm chức vụ Cán bộ kỹ thuật công trình với ông Lê Văn Thành tại công trình Trường THPT Chuyên Cao Bằng kể từ ngày 24/7/2020. Do vậy, việc BMT cho rằng Nhà thầu huy động nhân sự cho Gói thầu đang đấu thầu trùng với thời gian thực hiện các gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng là không thỏa đáng. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm 2 nhân sự này được Nhà thầu căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay, 2 nhân sự này sẵn sàng huy động để thực hiện Gói thầu Xây mới Bưu điện huyện Quảng Uyên.

Một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, việc Nhà thầu không xin được xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng theo thời hạn yêu cầu của Bưu điện tỉnh Cao Bằng về việc được “rút lui” và điều động 2 vị trí nhân sự chính là nguyên nhân dẫn đến việc thương thảo hợp đồng thất bại. Điều này liên quan đến việc Nhà thầu điều chuyển nhân sự thực hiện các gói thầu đã trúng thầu sang gói thầu đang xét. Việc Tổ chuyên gia dựa vào điều này mà đánh giá Nhà thầu không trung thực, gian lận trong đấu thầu là không đúng bản chất sự việc và ảnh hưởng đến uy tín của Nhà thầu.