(BĐT) - Ban Quản lý dự án Lạng Sơn vừa mở thầu Gói thầu Xây lắp công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (Đường huyện 41).
Gói thầu Xây lắp công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có giá 125,045 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Gói thầu Xây lắp công trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn có giá 125,045 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Đây là gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng, thu hút 8 nhà thầu tham gia, với tỷ lệ giảm giá so với giá gói thầu được ghi nhận tại biên bản mở thầu lên tới 20%.

Gói thầu có giá 125,045 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Đây là 1 trong các gói thầu thuộc Tiểu dự án Chuẩn bị dự án đầu tư hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn và Lạng Sơn - hợp phần tỉnh Lạng Sơn.

Theo Biên bản mở thầu, các nhà thầu đều chào thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng. Về giá dự thầu, có 3 nhà thầu có thư giảm giá. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Trường Thanh giảm giá 6,86% so với giá dự thầu. Liên danh Công ty CP Xây dựng Trường An Lạng Sơn - Công ty CP Xây dựng Thành Sơn (Liên danh Trường An Lạng Sơn - Thành Sơn) giảm giá 19,08%. Liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Á Đông - Công ty CP Dịch vụ Thương mại và Đầu tư IDV - Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Thi Sơn (Liên danh Á Đông - IDV - Thi Sơn) giảm giá 10,8%.

Xét theo giá dự thầu sau giảm giá, thấp nhất là Công ty CP 471 với 98,843 tỷ đồng, giảm 20,9% so với giá gói thầu. Liên danh Trường An Lạng Sơn - Thành Sơn có giá dự thầu sau giảm giá là 99,279 tỷ đồng, giảm 20,6% so với giá gói thầu. Liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông I Thái Nguyên - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ (Liên danh XDGT I Thái Nguyên - Hữu Huệ) có giá dự thầu sau giảm giá là 100,02 tỷ đồng, giảm 20% so với giá gói thầu.

Dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, 3 nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất đã từng trúng nhiều gói thầu xây lắp quy mô khác nhau. Tháng 7/2020, Công ty CP 471 (liên danh cùng Công ty CP Cầu đường 10) trúng Gói thầu số 4 Xây dựng đường, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt, hệ thống thoát nước thuộc Dự án Đầu tư xây dựng đường ra cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Kiên Giang với giá 163,3 tỷ đồng. Tháng 6/2019, nhà thầu này trúng Gói thầu số 9 Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (thuộc đoạn tuyến Quốc lộ 40B).

Tại Lạng Sơn, Liên danh Trường An Lạng Sơn - Thành Sơn từng được công bố trúng Gói thầu C4-BANLAI Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Khu tái định cư Pắn Pé (giá trúng thầu 29,165 tỷ đồng). Về các thành viên trong liên danh này, Nhà thầu Trường An Lạng Sơn chủ yếu liên danh với một số nhà thầu khác trúng các gói thầu ở Lạng Sơn với giá trúng thầu cao nhất là 54,9 tỷ đồng. Nhà thầu Thành Sơn từng trúng một gói thầu xây lắp thuộc Dự án Xây dựng trụ sở Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, với giá trúng thầu 54,026 tỷ đồng…

Về Liên danh XDGT I Thái Nguyên - Hữu Huệ, trên địa bàn Lạng Sơn, tháng 10/2019, Nhà thầu XDGT I Thái Nguyên từng được công bố trúng Gói thầu số 3 Xây lắp thuộc Dự án thành phần Đường thị trấn - Đô Lương - Vân Nham, huyện Hữu Lũng với giá 29,3 tỷ đồng; Gói thầu xây lắp thuộc Dự án thành phần Đường Tân Lập - Tân Hương - Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn với giá trúng thầu là 44,098 tỷ đồng. Trong khi đó, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hữu Huệ (tham gia trong các liên danh) trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.