Gói thầu bảo hiểm cháy, nổ tại Đạm Hà Bắc: Tiêu chí xếp hạng quốc tế loại bỏ nhiều nhà thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2024 do Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (Đạm Hà Bắc) là Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) có tiêu chí đã được công bố tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là gây hạn chế đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn.
Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2024 do Đạm Hà Bắc là Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2024 do Đạm Hà Bắc là Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 7,965 tỷ đồng lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Theo thông báo mời thầu ngày 23/4/2024, Gói thầu đóng thầu vào 14 giờ ngày 10/5/2024.

Trong thời gian phát hành HSMT, đã có 2 công văn làm rõ và kiến nghị của nhà thầu về Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của HSMT có yếu tố hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Đó là tiêu chí “xếp hạng của nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu đứng đầu liên danh bảo hiểm (theo đánh giá của tổ chức xếp hạng năng lực tài chính A M Best hoặc tương đương) phải đạt từ B+ trở lên.

Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính năm 2021, 2022 và năm 2023 như sau: lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: số năm không lỗ (trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này) ≥ 2 năm; lợi nhuận thuần bình quân của nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu đứng đầu liên danh ≥ 90 tỷ đồng. Theo nhà thầu, Thông tư 232/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (Thông tư 232) quy định các chỉ tiêu: lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm; lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản; lợi nhuận hoạt động tài chính; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh; lợi nhuận khác hay thu nhập từ hoạt động khác; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Biểu mẫu báo cáo tài chính của các nhà thầu bảo hiểm thực hiện theo mẫu B02 - DNPNT ban hành kèm theo Thông tư 232 không trình bày chỉ tiêu “lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ” như quy định tại HSMT. Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu giải thích công thức tính cụ thể của tiêu chí trên.

Ngày 7/5/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời làm rõ. Trong đó nêu: “Công ty có vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hóa chất (sản xuất NH3 và Urê,…), khả năng xảy ra sự cố cháy, nổ và các rủi ro khác rất cao, đồng thời tài sản cần mua bảo hiểm của Công ty chúng tôi có giá trị lớn. Vì vậy, chúng tôi đưa tiêu chí này nhằm để lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ có đầy đủ các điều kiện pháp lý, năng lực, có tiềm lực kinh tế và uy tín thực hiện gói thầu. Với những lý do trên và để đảm bảo quyền lợi của bên mua bảo hiểm, Công ty giữ nguyên HSMT như đã ban hành”. Bên mời thầu cũng giải thích công thức tính toán là: lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ = lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm - chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ngày 8/5/2024, nhà thầu có kiến nghị tới Báo Đấu thầu, đồng thời gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho rằng, trả lời của Bên mời thầu là không thỏa đáng. Theo nhà thầu, trên thị trường Việt Nam hiện tại chỉ có 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã thực hiện xếp hạng quốc tế. Với điều kiện này, khoảng 25 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác bảo đảm năng lực tài chính theo tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước vẫn bị loại. Hơn nữa, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã công bố việc đưa tiêu chí này vào HSMT là hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Về tiêu chí lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, nhà thầu đề nghị Bên mời thầu đưa ra cơ sở pháp lý và mục đích của công thức tính này.

Chiều 9/5/2024, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với cán bộ phụ trách trực tiếp đấu thầu Gói thầu. Cán bộ này cho biết, Bên mời thầu không nắm được kiến nghị ngày 8/5/2024 của nhà thầu. Ý kiến của Bên mời thầu đã được nêu tại công văn trả lời làm rõ ngày 7/5/2024. Tiếp nhận thông tin từ phóng viên về việc nhà thầu cho rằng trả lời của Bên mời thầu không thỏa đáng, cán bộ này cho biết sẽ báo cáo Lãnh đạo Công ty và có phản hồi đến Báo Đấu thầu về hướng xử lý.

Đến 16 giờ 30 ngày 9/5/2024, phóng viên Báo Đấu thầu chưa nhận được phản hồi và theo thông tin tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại thời điểm này, thông báo mời thầu chưa có điều chỉnh.

Ngày 8/12/2022, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã công bố một số hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Trong đó có hành vi: HSMT các gói thầu bảo hiểm đấu thầu rộng rãi trong nước đưa ra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm như: “Nhà cung cấp bảo hiểm đạt được xếp hạng tài chính ở mức an toàn bởi một trong các tổ chức xếp hạng quốc tế như A.M Best, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch” và coi đây là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu nếu không đáp ứng.

Chuyên đề