Gỡ vướng để sớm đưa quy định mới về đầu tư vào cuộc sống

(BĐT) - Một loạt giải pháp có thời hạn rõ ràng cho các bộ, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh triển khai thực thi Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp cũng như đưa tinh thần cải cách của 2 luật này vào thực tiễn cuộc sống đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư mạnh mẽ đề xuất tại cuộc họp lần đầu tiên của Tổ công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư mới đây.
Nhiều bộ, ngành chưa hoàn thành báo cáo kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên
Nhiều bộ, ngành chưa hoàn thành báo cáo kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh. Ảnh: Lê Tiên

Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho đến nay, bên cạnh các bộ, ngành đã có báo cáo kết quả rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét hoặc đề xuất ban hành văn bản theo đúng thẩm quyền quy định, gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thì vẫn còn nhiều bộ chưa hoàn thành việc này.

Theo Vụ Pháp chế thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc chậm trình Chính phủ ban hành các nghị định này là do hầu hết các luật quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện vừa được Quốc hội thông qua trong năm 2015. Hiện nay, các bộ: Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Tuyền thông, Y tế đang đẩy mạnh việc soạn thảo các nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề bao gồm kinh doanh súng bắn sơn, dịch vụ bảo đảm hàng hải, kinh doanh thiết bị gây nhiễu phá sóng thông tin di động, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ an toàn thông tin, kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô, kinh doanh dịch vụ thử thuốc trên lâm sàng...

Để nhanh chóng hoàn thiện việc ban hành các văn bản này, Tổ công tác Thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đề xuất các bộ còn chậm trễ phải khẩn trương rà soát, đánh giá quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo tinh thần cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3 để tổng hợp báo cáo, trình Chính phủ.

Các bộ, ngành đang khẩn trương rà soát, đánh giá quy định của pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung theo tinh thần cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Thời hạn 15/3/2016 tới đây cũng được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất là hạn chót mà các bộ: Công an, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Y tế và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương soạn thảo, trình Chính phủ Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với một số ngành nghề theo yêu cầu nêu tại Nghị quyết 59/NQ-CP, Quyết định 1725/QĐ-TTg và Văn bản số 1788/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, với vai trò là cơ quan chủ trì, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan nghiên cứu thống nhất nguyên tắc, cách thức rà soát, tập hợp kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ văn bản quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh không phù hợp với thẩm quyền quy định tại Luật Đầu tư trình Chính phủ trước thời hạn này.

Liên quan đến các dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tập hợp Danh mục dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế khác mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định, để làm cơ sở cho Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét quyết định hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định  số 118/2016/NĐ-CP, công bố trước ngày 29/2 này. 

Gỡ vướng để đẩy mạnh thi hành luật

Cũng tại cuộc họp mới đây của Tổ công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tiếp tục được rà soát và nêu lên để tìm hướng xử lý, tạo điều kiện cho việc triển khai thực thi luật một cách thuận lợi nhất.

Để tháo gỡ các vướng mắc do mâu thuẫn giữa các văn bản pháp luật đang gây rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiên quyết đề xuất các bộ, ngành hữu quan khẩn trương hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo tính thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Cụ thể, theo kiến nghị, Bộ Công Thương cần khẩn trương hoàn thiện trước ngày 15/4/2016 dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 23/2007/NĐ-CP theo yêu cầu nêu tại Văn bản số 1788/TTg-PL của Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ xem xét việc công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá theo cam kết tại các điều ước quốc tế để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Trong thời gian các nghị định này chưa được ban hành, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan có văn bản hướng dẫn tạm thời việc thực hiện quy định về vấn đề này.

Liên quan đến việc giải quyết các “điểm nóng” khó khăn đối với nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu sửa đổi Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục để phù hợp với quy định của Luật Đầu tư về hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài, trình Chính phủ trước ngày 15/4/2016.

Tương tự, đối với các tồn tại, vướng mắc trong thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trường về yêu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đang gây khó khăn cho các dự án đầu tư, trên cơ sở quan điểm đã thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong lĩnh vực này và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định, hoàn thành trước ngày 15/4/2016.

Chuyên đề