Gỗ Trường Thành phát hành xong 4,5 triệu cổ phiếu để sáp nhập công ty con

Sau khi hoán đổi cổ phần, vốn điều lệ của TTF tăng lên 45,1 tỷ đồng và đạt hơn 1.446 tỷ đồng.
Gỗ Trường Thành phát hành xong 4,5 triệu cổ phiếu để sáp nhập công ty con

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã: TTF) đã phát hành thành công 4.513.900 cổ phiếu ra công chúng. Thời gian chào bán lượng cổ phiếu này tư ngày 30/01/2016 – 15/02/2016 và ngày kết thúc chuyển giao dự kiến là 10/03/2016.

Đây là số cổ phiếu mà TTF phát hành cho các cổ đông của CTCP Chế biến gỗ Trường Thành (BD2) (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2) để hoán đổi toàn bộ số cổ phần BD2 đang lưu hành (trừ số cổ phần do TTF đang nắm giữ tại BD2). Quyết định này được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường tổ chức ngày 16/11/2015 với mục đích sáp nhập công ty con BD2 vào công ty mẹ TTF.

Sau khi hoán đổi cổ phần, vốn điều lệ của TTF tăng lên 45,1 tỷ đồng và đạt hơn 1.446 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông của TTF sau khi phát hành chỉ có ông Võ Trường Thành – chủ tịch HĐQT của công ty là cổ đông lớn sở hữu 14,7 triệu cổ phần tương đương 10,17% vốn điều lệ. 60 cổ đông nước ngoài nắm 69,16 triệu cổ phiếu tương đương 4,78%.

Cũng theo nội dung được thông qua tại ĐHCĐ bất thường này, TTF sẽ thực hiện chuyển đổi khoản vay trị giá 603,5 tỷ đồng với giá chuyển đổi là 14.200 đồng/cổ phiếu và sau đó công ty tiếp tục thực hiện 1 hợp đồng khoản vay chuyển đổi đợt 2 trị giá 598,5 tỷ đồng và giá chuyển đổi là 22.000 đồng/ cổ phiếu.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 sắp tới đây của TTF sẽ trình cổ đông thông qua việc phát hành 69,7 triệu cổ phiếu cho Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát - một công ty con của Tập đoàn Vingroup để thực hiện hợp đồng vay chuyển đổi thành cổ phiếu.

Theo đó, sau 2 đợt thực hiện khoản vay chuyển đổi, Tân Liên Phát đã đầu tư tổng giá trị 1.201,9 tỷ đồng vào TTF, tương đương 69,7 triệu cổ phần. Như vậy, Tân Liên Phát sẽ nắm giữ khoảng 32,5% vốn điều lệ mới của TTF.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư