(BĐT) - Ngày 19/8 tới, Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/8/2020.

Tính đến cuối năm 2019, Gilimex còn 352,84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, Công ty còn gần 173 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 45,59 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, HĐQT Công ty cũng thông qua việc thu hồi cổ phiếu của cán bộ công nhân viên Công ty đã nghỉ việc theo quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Tổng số cổ phiếu thu hồi là 16.200 cổ phiếu, giá mua lại 0 đồng/Cp.

Nguồn vốn mua lại là lợi nhuận chưa phân phối. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 19/8 đến ngày 18/9/2020.

Nửa đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 1.638 tỷ đồng, tăng 50,55%; lợi nhuận sau thuế 103,3 tỷ đồng, tăng 65,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm nay, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 1.900 - 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95 - 105 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 15 - 30%.