(BĐT) - Ngày 15/9 tới, Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – TNHH MTV (FiCO) sẽ tái khởi động đấu giá 481.950 cổ phần (CP) tại Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức (Long An) mà Tổng công ty sở hữu với mức giá khởi điểm là 13.000 đồng/CP.

Trước đó, ngày 9/6/2016, FiCO đã giao Công ty Thương mại vật liệu xây dựng FiCO (đơn vị phụ thuộc FiCO) thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công CP Bê tông ly tâm Thủ Đức.

Hiện Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức có vốn điều lệ là 96,39 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu khoảng 136,34 tỷ đồng. Năm 2015, Công ty đạt khoảng 362,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 16,59 tỷ đồng.