(BĐT) - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lãi 523,37 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2019 là 0,35%.
EVN lãi hơn 523 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2019

Đây là thông tin được Bộ Công Thương nhấn mạnh trong thông cáo công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 của EVN hôm 8/2.

Theo Bộ Công Thương, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 387.828,78 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 là 1.848,85 đ/kWh, tăng 7,03% so với năm 2018.

Cụ thể, ở khâu phát điện, tổng chi phí thực hiện khâu này là 309.866,81 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.477,19 đ/kWh. So với năm 2018, chi phí khâu phát điện năm 2019 tăng do một số yếu tố. Đó là năm 2019, tổng lượng nước về hồ chứa thủy điện đạt khoảng 237,4 tỷ m3, thấp hơn khoảng 128 tỷ m3 so với năm 2018, do đó, sản lượng điện từ thủy điện năm 2019 thấp hơn năm 2018; sản lượng điện huy động từ các nguồn điện khác như nhiệt điện than, khí và đặc biệt là dầu (ngoài các nhà máy nhiệt điện chạy dầu như Thủ Đức, Cần Thơ, Ô Môn còn phải huy động nhà máy điện tua bin khí chạy dầu), năng lượng tái tạo (mặt trời) cao hơn so với 2018.

Về giá than, giá than trong nước năm 2019 được điều chỉnh tăng 2 lần. Bên cạnh đó, giá dầu cũng tăng so với năm 2018; tỷ giá đô la Mỹ bình quân năm 2019 tăng khoảng 0,97% so với năm 2018 khiến làm tăng chi phí mua điện từ các nguồn điện có giá mua điện theo hợp đồng bằng USD hoặc giá mua nhiên liệu bằng USD…

Ở khâu truyền tải điện có tổng chi phí là 17.193,92 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 81,97 đ/kWh. Tổng chi phí khâu này bao gồm khoản phân bổ số dư chênh lệch tỷ giá chưa được tính vào giá thành điện tại 31/12/2015 của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia với giá trị phân bổ năm 2019 là 112,08 tỷ đồng.

Đối với khâu phân phối - bán lẻ điện có tổng chi phí là 59.250,17 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 282,46 đ/kWh. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019…

Thông tin về các khoản chênh lệch tỷ giá đã hạch toán và chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019, Bộ Công Thương cho biết, các khoản đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: chênh lệch tỷ giá (CLTG) thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của năm 2017 với số tiền khoảng 2.949,52 tỷ đồng; một phần khoản CLTG năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 753,97 tỷ đồng.

Các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2019 bao gồm: Khoản CLTG năm 2018 với số tiền khoảng 3.716,6 tỷ đồng; khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện phát sinh năm 2019 với số tiền khoảng 4.415,8 tỷ đồng; khoản CLTG thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các đơn vị phát điện năm 2015 còn treo với số tiền khoảng 1.117,12 tỷ đồng. Các khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện còn treo năm 2015 và 2018 sẽ được xem xét hạch toán vào năm 2020 (phù hợp với Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020).