(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, trên cơ sở tiếp thu ý kiến đa chiều, Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần này. Theo đó, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung nhiều ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đưa ra khỏi Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhóm ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đưa ra khỏi Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhóm ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế. Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ KH&ĐT, ngoài các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện dự kiến bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung đã được Chính phủ đề xuất tại Tờ trình số 530/TTr-CP ngày 28/10/2019, trên cơ sở kết quả rà soát, trao đổi ý kiến với các bộ, cơ quan liên quan, tại Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này, Bộ KH&ĐT đề nghị bãi bỏ ngành, nghề kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Lý do là các cơ quan quản lý nhà nước chỉ đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học, không đánh giá tác động đến quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và sức khỏe cộng đồng. Do vậy, không cần quản lý nhà nước bằng điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề này.

Một ngành, nghề khác cũng được Bộ KH&ĐT đề nghị bãi bỏ khỏi danh sách các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là kinh doanh dịch vụ thực hiện kỹ thuật mang thai hộ theo ý kiến của Bộ Y tế. Lý do bãi bỏ ngành nghề này vì đây là việc thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với mục đích nhân đạo, giúp các cặp vợ chồng không có khả năng sinh con có được cơ hội làm cha, làm mẹ và đặc biệt, hoạt động này không nhằm mục đích sinh lợi. Còn việc mang thai hộ nhằm mục đích thương mại thuộc hành vi bị cấm theo Luật Hôn nhân và Gia đình.

Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) bổ sung ngành, nghề sản xuất, cung cấp nước sạch vào Danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trong cung cấp nước cho người dân vì lý do sức khỏe cộng đồng và trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, để thống nhất với Luật Chứng khoán và Luật Sở hữu trí tuệ, Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) sửa tên một số ngành, nghề. Cụ thể là sửa tên ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác” thành “kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Trung tâm Lưu ký chứng khoán, tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và các loại chứng khoán khác”.

Dự thảo Luật cũng sửa tên ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ” thành “kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và dịch vụ đại diện quyền đối với giống cây trồng)”; đồng thời gộp các ngành, nghề kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành ngành, nghề “kinh doanh thực phẩm”.

Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) cũng đưa ra khỏi danh mục một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế do các ngành, nghề này thuộc những nội dung của ngành, nghề khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh trang thiết bị y tế.

Bộ KH&ĐT cho biết thêm, các đề xuất về việc bổ sung một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như sản xuất kinh doanh tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ, thiết bị liên quan và kinh doanh dịch vụ sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện siêu nhẹ; xăm hình vĩnh viễn; mai táng và bảo quản hài cốt; kinh doanh nghĩa trang; những vấn đề có liên quan đến tâm linh, tổ chức sự kiện cưới xin, ma chay..., do chưa làm rõ những nội dung cần thiết phải giải trình theo quy định của Nghị định 118/2015/NĐ-CP, đồng thời chưa có đánh giá tác động chi tiết nên Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) chưa có cơ sở để nghiên cứu, tiếp thu.