(BĐT) - Gói thầu Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km1+900 - Km2+631,195; cây xanh và hệ thống điện chiếu sáng toàn tuyến thuộc Dự án Đường trục kinh tế nối dài (giai đoạn 1) vừa có kết quả lựa chọn nhà thầu. Dù đấu thầu rộng rãi nhưng kết quả tiết kiệm đạt được lại siêu thấp.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Gói thầu nêu trên do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định làm bên mời thầu. Giá gói thầu này là 109,035 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Liên danh Công ty TNHH Tân Lập - Công ty TNHH Hùng Phát - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp An Kim là 109,022 tỷ đồng, giảm 13 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,012% so với giá gói thầu.

Cùng thời gian này, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc cũng trúng một gói thầu khác thuộc dự án này với mức giảm giá rất ít. Đó là Gói thầu Xây dựng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km3+244,35-Km4+00, có giá gói thầu 88,938 tỷ đồng, giá trúng thầu là 88,919 tỷ đồng, giảm giá qua đấu thầu được 19 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 0,21% so với giá gói thầu.

Khoảng 1 năm trước, Công ty CP Tập đoàn Phúc Lộc cũng trúng một gói thầu lớn khác trị giá hơn 177 tỷ đồng thuộc Dự án, với tỷ lệ giảm giá chỉ đạt 0,76%.