(BĐT) - Liên quan đến Dự án Xây dựng tuyến đường H2, TP. Bắc Ninh, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho rằng, cần rà soát lại để xác định chính xác giá trị tổng mức đầu tư mà nhà đầu tư phải thực hiện, đặc biệt là chi phí lãi vay, chi phí giải phóng mặt bằng. 
Dự án Xây dựng tuyến đường H2, TP. Bắc Ninh có tổng chiều dài là 1.354,59 m với tổng mức đầu tư là 663,12 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Dự án Xây dựng tuyến đường H2, TP. Bắc Ninh có tổng chiều dài là 1.354,59 m với tổng mức đầu tư là 663,12 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Do đây là dự án BT nên tổng mức đầu tư sẽ ảnh hưởng tới diện tích và giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư.

Giảm hơn 8 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

Công ty CP DABACO Việt Nam (Công ty DABACO) là nhà đầu tư đề xuất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường H2 (rộng 40 m) theo loại hợp đồng BT và đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt vào năm 2010.

Theo đó, Dự án có tổng mức đầu tư là 203,94 tỷ đồng, tổng chiều dài là 1.354,59 m. Ngày 18/10/2017, Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh với tổng mức đầu tư là 663,12 tỷ đồng. Hiện UBND TP. Bắc Ninh đã tổ chức lựa chọn xong và ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư. Dự án đang tạm dừng chờ Nghị định hướng dẫn thanh toán dự án BT của Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc kiểm tra, làm rõ việc thực hiện Dự án, Bộ KH&ĐT đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành. Qua quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành đã chỉ ra việc tính toán một số chi phí còn chưa chuẩn xác, một số hạng mục bị tính thừa, trong khi đó một số hạng mục khác lại tính thiếu có thể ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư, ảnh hưởng đến bố trí quỹ đất đối ứng cho Dự án.

Theo đó, Sở KH&ĐT Bắc Ninh đã rà soát lại định mức, đơn giá xây dựng, nội dung công việc trong tổng mức đầu tư và phát hiện có sai lệch. Cụ thể, chi phí xây lắp thừa 5,045 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án thừa 78,58 triệu đồng, chi phí lãi vay thừa 1,896 tỷ đồng, chi phí dự phòng thừa 741,322 triệu đồng, chi phí khác thừa 754,286 triệu đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thiếu 361,1 triệu đồng. Qua đó, việc tính toán lại tổng mức đầu tư sơ bộ đã giảm được 8,154 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai thi công công trình do nhà đầu tư đề xuất chỉ mang tính chung chung, không cụ thể, thiếu căn cứ khoa học. Hiện Tỉnh chưa giao đất và chưa tiến hành giải phóng mặt bằng công trình BT nên kế hoạch triển khai, thời gian triển khai có thể thay đổi. Do đó, Bộ KH&ĐT cho rằng, cần xem xét lại chi tiết, cụ thể về biện pháp tổ chức thi công và tiến độ thực hiện công trình BT để có căn cứ xác định số vốn vay và tính toán lại mức lãi vay theo đúng quy định.

Mặt khác, hạng mục di dời đường dây điện 110kV chiếm giá trị khá lớn trong tổng mức đầu tư nhưng báo cáo của UBND Tỉnh chưa tính tới việc tận dụng, tận thu các vật liệu, thiết bị, cột điện bằng thép, đường dây điện 110kV này. 

Đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư

Liên quan tới công tác lựa chọn nhà đầu tư, trong quá trình sơ tuyển, đã có 3 nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển. Báo cáo đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển của Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở KH&ĐT Bắc Ninh cho biết, chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật là Liên danh Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn.

Qua kiểm tra báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia và hồ sơ đề xuất, Đoàn kiểm tra liên ngành cho rằng, Liên danh nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST). Tuy nhiên, do hợp đồng tương tự được quy định trong HSMST tương đối thấp nên năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư chỉ được đánh giá tương ứng với phần xây lắp công trình BT mà chưa tính tới năng lực (đặc biệt về tài chính), chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí dự phòng, chi phí tư vấn… và việc thực hiện dự án đối ứng.

Do đó, Báo cáo của Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện đánh giá lại năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (Liên danh Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) trên cơ sở nhà đầu tư cập nhật lại thông tin về năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Dự án.

Trường hợp sau khi đánh giá lại, Liên danh nhà đầu tư vẫn đáp ứng quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT thì mới xem xét tiếp các nội dung khác (như quỹ đất thanh toán, tiền nộp ngân sách nhà nước, điều chỉnh phần hợp đồng…) đối với nhà đầu tư.

Trường hợp không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì UBND tỉnh Bắc Ninh phải tiến hành tổ chức lựa chọn lại nhà đầu tư theo đúng quy định.