(BĐT) - Trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) là doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào đầu năm 2010, hoạt động tại 30 quận, huyện, thị xã thuộc TP. Hà Nội.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Căn cứ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3 năm gần nhất (từ 2013 - 2015), sản lượng điện thương phẩm của EVN Hà Nội tăng tương đối ổn định. Từ mức 11.283 triệu kWh năm 2013 lên 14.136 triệu kWh năm 2015. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 283 tỷ đồng, tăng 95,17% so với năm 2014 và bằng 2,9 lần kết quả năm 2013. Lương bình quân của người lao động EVN Hà Nội năm 2015 đạt 11,68 triệu đồng/tháng.

Năm 2016, mặc dù dự kiến sản lượng và doanh thu tiếp tục tăng trưởng, nhưng lợi nhuận trước thuế ước tính chỉ ở mức 46 tỷ đồng, tương đương 16,3% kết quả thực hiện năm 2015. Năm 2016, EVN Hà Nội lên kế hoạch đầu tư phát triển 4.489 tỷ đồng, trong đó 3.071 tỷ đồng từ vốn vay.