(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, trong năm 2016, EVN HANOI sẽ đầu tư xây dựng 40 dự án lưới điện 110kV và 168 dự án trung hạ thế; đẩy nhanh tiến độ xây dựng để sớm đưa vào vận hành các công trình lưới điện 110kV cấp bách đảm bảo cung cấp điện cho Thành phố.

Tính đến hết ngày 15/6/2016, EVN HANOI đã đóng điện đưa vào vận hành 16 công trình và hạng mục công trình 110 kV; đưa vào vận hành 280 máy biến áp với năng lực tăng thêm khoảng 111MVA, 299km đường dây và 73km cáp ngầm.

Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các phụ tải trong mùa hè năm 2017, hiện EVN HANOI đang tích cực thi công các công trình đầu tư xây dựng lưới điện phân phối do các công ty điện lực thực hiện.